..................co si vypěstujeme, to si také sníme............